Zborovodkinja Franka Žgavec

Franka Žgavec,rojena 23. januarja 1950 v Gorici.
Izjemno pozitivna, povezovalna, konstruktivna oseba z neskončno zalogo energije.

Prvo glasbeno znanje je dobila v okviru klavirskega tečaja, ki ga je vodila Lojzka Bratuž na Placuti. S študijem nadaljevala na italijanski mestni glasbeni šoli Istituto di musica in leta 1981 diplomirala iz solopetja na konservatoriju B. Marcello v Benetkah.

Od leta 1981 je poučevala glasbo na vzgojiteljski šoli in slovenskem učiteljišču Simon Gregorčič v Gorici, od 1988 pa tudi na nižji srednji šoli Ivan Trinko. Kot profesorica petja je na učiteljišču in na srednji šoli poživila šolski pevski zbor.
Že zelo mlada se je vključila v prosvetne organizacije in zbore na Goriškem, kjer je s svojim delovanjem veliko prispevala k organizaciji prosvetnega dela. Več let je vodila mladinski zbor Kekec in z njim nastopala na Goriškem. Vrsto let je prepevala v mešanen zboru Lojze Bratuž in mu tudi predsedovala od leta 1980 do 1987.

Že pred koncem študija je poučevala teoretske predmete na glasbeni šoli na Placuti. Aktivno je sodelovala pri reorganizacij glasbenega šolstva v Gorici in je ustanovni član Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, kateremu je predsedovala od ustanovitve leta 1988 do leta 1997. Veliko let je na glasbeni šoli vodila tudi otroški pevski zbor, od leta 1988 pa nepretrgoma poučuje solopetje in s svojimi gojenci uspešno sodeluje na srečanjih in tekmovanjih.

Po obnovi Katoliškega doma – danes Kulturni center Lojze Bratuž pa je sprejela vlogo predsednice goriškega kulturnega hrama, kjer s sodelavci oblikuje in bogati goriški prostor z različnimi pobudami in srečanji. Bogata je ponudba na gledališkem, koncertnem in razstavnem področju. V zadnjem letu pa se vrstijo tudi kulturni večeri “ Srečanja pod lipami”, kjer gostijo osebnosti iz goriškega in širšega kulturnega prostora. Danes je Kulturni center Lojze Bratuž pomembno kulturno, izobraževalno, vzgojno, rekreativno in športno središče ne samo za goriški temveč za širši kulturni prostor.