Posnetki

 

 

Vokalna skupina Vinika, sklop pesmi posvečenih Goriškim brdom “Ptička Bregarca”

Vokalna skupina Vinika, Patrick Quaggiato – Ladjice želja (besedilo Feri Lainšček)

Vokalna skupina Vinika, sklop pesmi na temo ciganov, Sozvočenja 2012

Vokalna skupina Vinika, prir. Patrick Quaggiato (Belar L.): Že počiva vsa narava za SSA in godalni orkester

 

Vokalna skupina Vinika, The Snow (Edward Elgar)

 

Vokalna skupina Vinika, prir. Ambrož Čopi: Da lipa ma ke bej na je

 

Vokalna skupina Vinika, Radovan Kokošar: Navodilo (JSKD Sozvočenja 2010)

To globoko, subtilno in prefinjeno erotično besedilo pesnika Ivana Pejčeva so mi posredovale pevke in zborovodkinja Vokalne skupine Vinika s prošnjo, naj ga uglasbim za letošnja Sozvočenja. Njihov tematski sklop naj bi obravnaval usodo aleksandrink, deklet in žena, ki so v želji po zaslužku iz domače primorske revščine odhajale daleč čez morje in bile dojilje bogatim družinam. Torej – slovo, morje, prostranost obale, želja po ponovnem snidenju. Vendar v moški govorici, brez pretiranih čustev in izbruha žalosti ter hrepenenja, ampak raje v obliki navodila. Ker v tej dokaj svobodni pesniški obliki moški nagovarja žensko, skladba pa je napisana za ženski sestav, sem kot moški element skladbi dodal violončelo, ki naj pove neizrečeno in občuti na videz nedoživeto in neizživeto – to, kar v tem primeru besede ne zmorejo. K svobodi pesniškega izraza brez izrazitega ritma sem tudi sam pristopil z uporabo kombinacije kvartne in terčne harmonije, zrcaljenja 12-tonskih vrst, nerazvezanih disonančnih napetosti in z nenormativnim podvajanjem in vodenjem pevnih linij, a vendar kar najbolj z ohranjeno tonaliteto. In upam ne pretežko izvedljivo.
Violončelistu Aleksandru Slugi se zahvaljujem za nasvete glede artikulacije in tehničnih napotkov pri igranju violončela. Njemu, zborovodkinji in pevkam vokalne skupine Vinika pa za enkratno izvedbo in zaupanje. (Radovan Kokošar)

 

Vokalna skupina Vinika, Ambrož Čopi: Barčica (JSKD Sozvočenja 2010)