SOZVOČENJA 2018

VOKALNA SKUPINA VINIKA, MEDANA

Vodja skupine in avtorica sporeda: Franka Žgavec
Dejan Vidovič, harmonika, Ingrid Mačus, klavir

Arabeska ljubezni

Hilarij Lavrenčič (1962): PO LOJTRCAH JE HODIU (goriška ljudska)
Kulturni center Lojze Bratuž, noviteta

Patrick Quaggiato (1983): MOJ LJUBI POTUJE (Feri Lainšček)
neizdano

Patrick Quaggiato (1983): DVOJINA (Feri Lainšček)
Neizdano, noviteta

Obrazložitev teme (avtorica: Franka Žgavec)
Okras, dekoracija v likovni umetnosti, oblika v glasbi, verzi v poeziji, izraz, ki najlepše oriše prepletena človeška intimna čustva. Ta je pesnik Ciril Zlobec označil kot »čudež duše in telesa«. Ljubezen ni želja, je izziv, je strast, je ogenj, ki žari. Najlepši ljubezenski verzi in najlepše melodije so tiste, ki jih nosimo v svojih srcih.
Eckart Tolle je povedal, da »naloga ni iskati ljubezen, ampak poiskati vrata, skozi katera ljubezen lahko vstopi.« Vinike so izbrale pevska vrata s preprosto ljudsko pesmijo, ki izraža preprostost ljubezni mladostne zaljubljenosti (prir. Hilarij Lavrenčič – noviteta), sodobni lirični spev v razgibanem ritmu »prave« ljubezni (Feri Lainšček/Patrick Quaggiato) in verze o večnem misterijiu dvojine, ki se skriva v človeškem srcu (Feri Lainšček/Patrick Quaggiato – noviteta). Dve skladbi bosta na letošnjih Sozvočenjih izvedeni prvič.

Arabeska ljubezni je zgodba, ki smo jo narisale Vinike. Ko vzklije, je preprosta, mladostno razigrana, tako jo ohranjamo v naših spominih. Melodijo žive ljubezni, ki se skozi življenje oddaljuje in zopet približuje, doživljamo v zaupanju, lepoti in pričakovanju. Ritem ljubezni pa kot potovanje na vlaku brez zadnje postaje. Vinike verjamemo, da ljubezen ni želja, je izziv, je strast, je ogenj, ki žari, čustvo, ki nas posrka vase. V globinah ljubezni pa ostaja večni misterij dvojine, ki se skriva v človeškem srcu.

(Franka Žgavec za nagrajeni projekt Arabeska ljubezni na Sozvočenjih 2018)

Več o tekmovanju na Gradu Dobrovo…

Nagrada, ki smo jo prejele