Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb Postojna 2017

Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb Postojna 2017

Konec novembra 2017 se je Vokalna skupina Vinika udeležila primorskega regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb v Glasbeni šoli v Postojni. Žirija je skupini dodelila zlato priznanje. To je po zmagi v kategoriji ženskih zborov na mednarodnem tekmovanju v Azzanu Decimu leta 2008, po dveh zaporednih prvih mestih na regijskih tekmovanjih s tematskimi sporedi Sozvočenja, pri čemer so na drugem tekmovanju leta 2012 postale absolutne slovenske zmagovalke, za skupino eden največjih uspehov v karieri.

O TEKMOVANJU
Pravila udeležbe
Pravico do prijave imajo zasedbe, ki so sodelovale na Naši pesmi 2016, Sozvočenjih 2016, ali pa so jih na najmanj regijsko raven predlagali strokovni svetovalci na območnih revijah v sezoni 2016/2017.Na vsakem tekmovanju bo lahko nastopilo do največ 16 zasedb, ki jih bo potrdil umetniški svet tekmovanja.

Merila za izbor zasedbe
Merila za izbor na tekmovanje so: kakovost prijavljene zasedbe, umetniška vrednost programa in primernost programa zasedbi zbora. Sodelujoče bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

Tekmovalni sporedi
Spored mora obsegati:
– umetno pesem slovenskega skladatelja, napisano od leta 1987 do danes,

– slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali izvirni obliki),

– dve skladbi po lastni izbiri.

Trajanje glasbenega sporeda je omejeno na največ 14 minut čiste glasbe.

Ena izmed skladb v programu je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih instrumentov organizatorju ni treba zagotoviti. Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.

Več o tekmovanju…

ZLATO PRIZNANJE

Vokalna skupina Vinika, Dobrovo v Goriških Brdih
zborovodkinja Franka Žgavec
violina Clara Bensa
število točk: 81,3

Več o priznanjih…