Posvečeno Vinikam – koncert in predstavitev Zbirke pesmi Ptički Bregarci, 2019

Vokalna skupina Vinika je za praznovanje izbrala najlepšo renesančno vilo v Sloveniji, Vilo Vipolže. V družbi slavnostnega gosta Ferija Lainščka, Dejana Vidoviča na harmoniki, Clare Bensa na violini, Ingrid Mačus za klavirjem, povezovalke Mete Černe Sitar ter pod skrbnim vodstvom zborovodkinje Franke Žgavec so pevke predstavile glasbeno raznolik program njim posvečenih pesmi, ki so sedaj zbrane v zbirko pesmi.

Vokalna skupina Vinika je namreč s finančno podporo Občine Brda in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob praznovanju 25 let delovanja izdala in založila zbirko pesmi Ptički briegarci. V nakladi 200 izvodov so jo natisnili v goriški tiskarni Grafica Goriziana. Zbirko je notografiral Patrick Quaggiato, za njeno grafično podobo pa je poskrbela Sara Prinčič.

Predstavitev zbirke Ptička briegarca
(Koncert ob 25. obletnici Vokalne skupine Vinika – 29.09.2019)

Martina Kocina, mezzosopranistka in muzikologinja:

Ptička briegarca je tam, v Medani, tako lepo pela, da ji je pesnik Ludvik Zorzut namenil pesniško zbirko. Ni torej naključje, da se pod skoraj enakim naslovom, razkrivajo skladbe in priredbe šestih primorskih skladateljev, ki so svoja dela posvetili Vokalni skupini Vinika.
Različni projekti, tematska tekmovanja in koncerti so od pevk in njihove zborovodkinje Franke Žgavec zahtevali kreativnost, nove ideje in skrbno načrtovan izbor skladb. Tako se je začela zgodba pesmi, ki takrat še niso poznale svoje usode… Danes jih ta združuje v pesmarico z naslovom Ptički briegarci, ki je s svojimi 25-imi skladbami prav gotovo velika obogatitev za žensko zborovsko literaturo pri nas. Razdeljena je v štiri sklope: najprej nam ponudi 9 zborovsko umetnih del, nato 5 zborovskih del z instrumentalno spremljavo, 4 zborovske priredbe ljudskih pesmi, za konec pa še 7 priredb božičnih skladb za ženski zbor in godalni orkester.
1

Poseben izziv Vinikam predstavljajo Sozvočenja, regijski koncerti zborov s tematskimi sporedi, ki jih prireja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Tu se je potrebno še posebej potruditi, saj zahteva priprava sporeda veliko raziskovanja, predvsem pa si mora biti vsebina skladb tematsko sorodna in zaključena v smiselno celoto. Franka je za ta namen začela nagovarjati primorske skladatelje mlajše generacije, naj zanje napišejo skladbe.
»Ob vsaki pripravi sporeda sem bila vedno zelo izbirčna. Vsakokrat me je morala skladba prepričati z glasbenega vidika, izredno pomembno pa je bilo vedno tudi besedilo oziroma vsebina, ki mora biti primerna sestavu, ki ga vodim,« pravi Franka in poudarja, da se ji je glede na poslanstvo domače vokalne skupine vedno zdelo pomembno, da se pozornost posveti tudi briškim pesnikom in skladateljem.

2

Prvi ustvarjalci, ki so svoje skladbe namenili Vinikam so bili Radovan Kokošar, Štefan Mauri in David Klodič. Slednja sta izbrala besedili Srečka Kosovela Po srebrni mesečini in Tih večer, medtem, ko je Radovan Kokošar po večini uporabil besedila briških avtorjev, na primer Gradnikovo Uspavanko ali pa Zorzutovo Mati jagodo, kjer poskuša v svojo ustvarjalnost vpeti briški značaj in se še posebej poistovetiti z izvajalkami samimi. Prav tako je za Vinike priredil Reboljevo Briško pesem, ki je v originalu sicer namenjena moškemu zboru.
Na Sozvočenjih je leta 2010 Vinika sodelovala s projektom Grenko morje, ki izpeva usodo Aleksandrink. Za to priložnost je Radovan Kokošar napisal skladbo Navodilo za zbor in instrumentalno spremljavo violončela, ki po svojem glasbenem izrazu iz zbirke vsaj malo izstopa, saj se mestoma harmonija nekoliko oddalji od tonalne zasidranosti. Projektu je bila namenjena tudi priredba Barčice Ambroža Čopija, kjer mu v preprosti ljudski pesmi z modulacijami uspe ustvariti še intenzivnejši občutek hrepenenja, domotožja in želje po vrnitvi.
3
_________________________________________________________________

Ptička briegarca prinaša tudi dve skladbi za mešani pevski zbor, ki sta bili mišljeni kot sodelovanje Vinik z moškim zborom in sta zato tudi vključeni v zbirko. Delo Večni studenci Radovana Kokošarja lahko najdemo v prvem razdelku, med zborovsko umetnimi deli, Prašljevo Ave Mario pa med zborovskimi deli z instrumentalno spremljavo.
Največ del je Vinikam napisal Patrick Quaggiato, mladi goriški skladatelj, ki ima v svojem opusu že več kot 600 glasbenih del. Njegova dela izvajajo imenitni sestavi po celem svetu. Je prejemnik številnih nagrad, za posebne dosežke na področju glasbene umetnosti pa je letos prejel nagrado Pavleta Merkuja. Prvo priredbo slovenske ljudske pesmi Venite rož’ce moje je Vinikam napisal že pred 16-imi leti, kmalu za tem pa še priredbo ljudske iz Podgore pri Gorici Po lojtrcah je hodil. Zanimiva je tudi Quaggiatova hudomušna priredba briškega epa o »Črijšnjah«, ki pa smo ga od svoje prve izvirne izvedbe pred nekaj desetletji le redkokdaj slišali.

4

Nato se je od ljudskega in narečnega malo oddaljil… Na besedilo Ivana Minattija je napisal Prvo pomlad, največ skladb pa je zložil na verze slovenskega pesnika in pisatelja Ferija Lainščka, ki jih mimogrede, vedno znova navdihuje (pravijo Vinike). Izbrana vsebina se nas še posebej dotakne v njuni Ciganski baladi, ki nas ob spremljavi harmonike in violine popolnoma odpelje… v svet ciganskega temperamenta in seveda – glasbe. In ta večna tematika o ljubezni, ki se nikoli ne izpiše in izpoje… Prav ta se v skladbah Ladjice želja, Dvojina in Moj ljubi potuje pretanjeno sprehaja od ene do druge.
Quaggiato je za Franko Žgavec in Vokalno skupino Vinika napisal še orkestracije in priredbe sedmih božičnih skladb: v Božični cikel za visoke glasove in godalni orkester se tako povezuje pet božičnih pesmi, zbirko pa skleneta priredba napeva Adeste fideles in vsem znana Sveta noč s Quaggiatovo orkestralno priredbo.
Zaslugo za njegovo zadnje delo z naslovom Nevidni orkester nosi nagrada za nakup strokovne literature, ki jo je Vinika prejela na lanskih Sozvočenjih. Na besedilo Ferija Lainščka je Quaggiato skladbo napisal letos spomladi, noviteta pa bo prvič izvedena prav na današnjem koncertu.
5

Zbirko je ob svoji 25. obletnici delovanja izdala in založila Vokalna skupina Vinika s finančno podporo Občine Brda in Javnega sklada za kulturne dejavnosti. V nakladi 200 izvodov so jo natisnili v goriški tiskarni Grafica Goriziana. Zbirko je notografiral Patrick Quaggiato, za njeno grafično podobo pa je poskrbela Sara Prinčič.
***
Vsak ustvarjalec si želi, da se izbrana vsebina še posebej dotakne poslušalca. Ne dvomim, da je skozi lahkoten, a hkrati intimen in prepričljiv pevski izraz poustvarjalk, to imenovanim avtorjem tudi uspelo.
Tako, kot je lepo pela briegarca, tako lepo pojejo naše Vinike. Prav gotovo!

6