Primorska poje 2018

Vinika je Brika, prava Brika, je trta in je ženska, je žlahtna, a življenjska. Se rada nastavlja soncu, zna uživati, a se hkrati prepušča kmetovi roki, da jo vsako leto znova oblikuje in usmeri. Potem raste, se prepusti dežju in burji ter vsako leto znova obrodi. Njeni sadovi so dragoceni, uživamo jih lahko le v majhnih srkih, saj so preveč žlahtni, da bi jih použili naenkrat. Govorimo o briški trti, ampak v njej je toliko značilnosti Vinike pevke, da gotovo ni slučaj, da so si viniko trto vzele Vinike pevke za svoje ime in svoj simbol.
Tudi v lanskem letu so se prepustile svoji zborovodkinji, kot se trta prepusti kmetu v popolnem zaupanju, da bo iz tega sodelovanja nastalo nekaj lepega. In je, zlato priznanje na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov v Postojni.
In znova so se Vinike nastavljale soncu in uživale, sonce je bila Petra Grassi, izjemna mlada  zborovodkinja, ki je vodila zborovsko šolo na JSKD v Novi Gorici, kjer so Vinike sodelovale kot demonstratorski zbor.

Med letom je seveda v Brdih veliko burje, dežja, še več sonca, pri Viniki so burja, dež in sonce skupna druženja, ki vedno znova prinašajo veselje, smeh in zabavo. No, tokrat so si omislile majhno spremembo. Njihova vodja Franka Žgavec jim je za izziv postavila zborovodjo, moškega. Kar je zanje nekaj zelo novega, saj se v ženski družbi znajdejo najbolje, Ampak Vinika ne bila Brika, če ne bi znala privabiti moške duše, no, ne dvomimo, da jo bodo znale napojiti in razveseliti.

Vinike se lepo zahvaljujejo prof. Bogdanu Kralju, da je sprejel izziv in bil njihov vodja na letošnji Primorski poje.