Sklop pesmi Ludvika Zorzuta o Brdih

Sozvočenja 2007 – Regijski koncerti zborov s tematskimi sporedi

  • Karmen Kristančič: PTIČKA BREGARCA (Ludvik Zorzut)
  • Rado Simoniti: ČRIEŠNJE SO RDAČE (Ludvik Zorzut)
  • Radovan Kokošar: MATI JAGODA (Ludvik Zorzut)
  • Mirko Rebolj/Radovan Kokošar: BRIŠKA PESEM (Ludvik Zorzut)

Harmonika: Radovan Kokošar